Pragniesz zadbać o solidny rozwój firmy, której czujesz się częścią, a także zwiększać i rozwijać efektywność swoich pracowników? wypełnij formularz kontaktowy!

Szkolenia
4000 PLN

Szkolenie to „wiele różnorodnych działań i form doskonalenia umiejętności, poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji w bardzo różnych obszarach. Najczęściej chodzi o rozwijanie umiejętności u osób dorosłych, zwłaszcza o doskonalenie kompetencji związanych z wykonywaną pracą lub umożliwiających podjęcie nowego zajęcia.”. Warto podkreślić, że szkolenie nie jest zbiorem gotowych rozwiązań, ale stworzeniem warunków do samodzielnego poszukiwania sposobów, narzędzi i skutecznych strategii działania w środowisku oddziaływania grupowego przy efektywnym wykorzystaniu potencjału twórczego każdego uczestnika.
Cennik: Dzień szkoleniowy 4000 PLN/netto

zamów
Coaching
5000 PLN

To rozwój osobisty, drogą, na której towarzyszy Coach, który nie musi znać szczegółów. Udziela informacji zwrotnej ze swojego punktu widzenia, a klient coachingu bierze sobie z tego, co chce, ile chce i jak chce. Informacja zwrotna z coachingu pochodzi z mapy w głowie coacha i jest jego subiektywnym spojrzeniem z dystansem. Jej funkcją jest poszerzenie mapy klienta. Możesz sobie z tego wziąć wszystko, bądź tylko trochę, lub nic. Coaching jest podróżą ukierunkowaną na zmianę.
Cennik: cykl coachingowy składa się z 5 godzinnych spotkań – 5 000 PLN /netto             Indywidualna godzinna sesja coachingowa 1500 PLN/netto

ZAMÓW
MAPP
1500 PLN

Podstawową funkcją techniki MAPP3 (Motivational Appraisal of Personal Potential) jest identyfikowanie motywacji badanej osoby, a dokładniej - jej motywacji wewnętrznych, zwłaszcza w sferze zawodowej. Każda osoba ma bowiem swój indywidualny system wewnętrznych motywacji, stanowiący składową jej osobowości. Z racji swojej niepowtarzalności da się go porównać do wzoru linii papilarnych. Określone natężenie poszczególnych motywacji oraz występowanie ich w konkretnych kombinacjach powoduje, że każda osoba w swoisty - charakterystyczny dla siebie sposób - realizuje się zawodowo i w życiu osobistym.
Cennik: badanie + sesja feedbackowa 1500 PLN/netto

ZAMÓW

usługi doradcze

Doradztwo organizacyjne
Opisy stanowisk pracy
Proces wdrażania pracownika
Zarządzanie kompetencjami
Analiza potrzeb szkoleniowych
Motywowanie pracowników
Wynagradzanie i ocena pracowników
Diagnoza przedsiębiorstwa
Reengineering procesów organizacyjnych
Outplacement
Rekrutacja i selekcja